Kina nuk do të lërë askënd me Aftësi të Kufizuara: Zyrtar i Lartë

0
2

Qeveria Kineze nuk do t'i lërë personat me aftësi të kufizuara në përpjekjen e saj për të ndërtuar një shoqëri të gjithanshme nga 2020, tha një Diplomat të hënën në një takim për të Drejtat e Njeriut.

Kina i kushton një rëndësi të madhe promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, tha Liu Hua, Përfaqësuesi Special për të Drejtat e Njeriut të Ministrisë së Jashtme të Kinës, tha në një dialog të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.

Kina ka përfshirë shkakun e personave me aftësi të kufizuara në planin e saj kombëtar të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, tha ai. Në korrik, Kina lëshoi ​​një letër të bardhë që përshkruan politikën dhe arritjet e saj në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Kina ka përmbushur detyrimet e saj përkatëse ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe ka përfshirë shkakun e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe ndërtimin e Nismës Rrip dhe Rrugë, tha ai.

Kina gjithashtu ka promovuar bashkëpunim ndërkombëtar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në bazë të mekanizmave të tillë si bashkëpunimi ekonomik i Azisë Paqësori, tha ai.

Personat e moshuar me aftësi të kufizuara, vuri në dukje Liu, janë një grup i prekshëm. Kina ka 249 milion të moshuar dhe 85 milion persona me aftësi të kufizuara.

Qeveria kineze ka miratuar masa të tilla si antidiskriminimin, promovimin e integrimit shoqëror dhe sigurinë shoqërore, dhe gradualisht ka ndërtuar një shoqëri në të cilën të gjithë respektojnë, kujdesen dhe mbështet personat e moshuar me aftësi të kufizuara, tha ai.